บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์มาเลเซีย ลังกาวี ปีนัง อิโปห์ เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 5 วัน 4 คืน

ทัวร์มาเลเซีย ลังกาวี ปีนัง อิโปห์ เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 5 วัน 4 คืน
15,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

หาดใหญ่ – ท่าเรือกัวลาเปอริส – จัตุรัสนกอินทรี – สุสานพระนางมัสซูหรี – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเกาะลังกาวี
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ตลาดกัวฮ์ – วัดเขาเต่า – วัดไทยไชยมังคลาราม – วัดพม่าธรรมมิการาม – สตรีทอาร์ตปีนัง
หมู่บ้านประมง CHEW JETTY – ป้อมปืนควอนวอริส – อิโปห์ – วัดถ้ำเปรัค – สถานีรถไฟ – ศาลาว่าการเมือง
เก็นติ้งไฮแลนด์– พระราชวังหลวง ISTANA NIGARA – ย่าน DATARAN MERDEKA – จุดถ่ายรูปตึกแฝดปิโตรนัส
โรงงานช็อคโกแลต – ปุตราจาย่า

TNS-148-023

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – หาดใหญ่
 • 13.45

  พร้อมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลำโพงเจ้าหน้าที่บริษัทรอต้อนรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31  ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ

 • 14.45

  รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ระหว่างทางเชิญท่านเลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่สถานีราชบุรี หรือ ข้าวต้มกุ้ง กระเพาะปลา ที่สถานีหัวหิน หรืออาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดจากตู้เสบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

 • ช่วงค่ำ

  พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่านได้พักผ่อนนอนหลับแสนสบาย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 หาดใหญ่ – ท่าเรือกัวลาเปอริส – จัตุรัสนกอินทรี – สุสานพระนางมัสซูหรี – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเกาะลังกาวี– ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ตลาดกัวฮ์
 • 07.00

  รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นนำสัมภาระขึ้นรถตู้/บัสปรับอากาศ

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัสมาเลเซีย เพื่อเดินทางต่อสู่ท่าเรือกัวลาเปอริส
  เดินทางถึงท่าเรือกัวลาเปอริส นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวี
  เดินทางถึงเกาะลังกาวี นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสนกอินทรี (LANGKAWI’S EAGLE AQUARE) แลนด์มาร์ค สำคัญของเกาะลังกาวี 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่าน เยี่ยมชม สุสานพระนางมัสซูหรี หรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้เจ็ดชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า (ORIENTAL VILLAGE CABLE CAR) เปลี่ยนบรรยากาศขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 709 เมตร ปิดท้ายพร้อมมุ่งหน้าสู่ย่านการค้าปลอดภาษีคุณภาพนานาชนิดบริเวณ ตลาดกัวฮ์ ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าที่มีให้คุณเลือกสรรมากมายในราคาสุดพิเศษ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 3 ลังกาวี – ปีนัง – วัดเขาเต่า – วัดไทยไชยมังคลาราม – วัดพม่าธรรมมิการาม
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หลังอาหารได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือกัวลาเปอริส เพื่อเดินทางต่อสู่เกาะปีนัง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านข้ามสะพานปีนัง ซึ่งมีความยาว 13.5 กม. ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่เกาะปีนัง ถึงเกาะปีนังผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนังซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต
  นำท่านเที่ยวชม วัดเขาเต่า (KEK LOK SI) 
  จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม  วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์ ชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบพม่าที่งดงาม

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 4 ปีนัง – สตรีทอาร์ตปีนัง – หมู่บ้านประมง CHEW JETTY – ป้อมปืนควอนวอริส – อิโปห์ – วัดถ้ำเปรัค – สถานี รถไฟ – ศาลาว่าการเมือง – เก็นติ้งไฮแลนด์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง เที่ยวชม ปีนังสตรีทอาร์ต (PENANG STREET ART) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ นำท่าน  หมู่บ้านชาวประมง (CHEW JETTY)  ชุมชนเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยเรือนไม้ยกพื้นสูงและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเลและร้านรวงขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการ FORT CORNWALLIS เป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในป้อมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  นำท่านเที่ยวชม วัดถ้ำเปรัค (PERAK CAVE) นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจ้าจีน ต่างๆชมและถ่ายรูปกับจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำอันสวยงามโดยเฉาะรูปวาดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่งดงามที่อยู่ที่เสาหินกลางถ้ำ นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สถานีรถไฟ (IPOH RAILWAY STATION) ของเมืองอิโปห์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กประจำเมืองที่ใครมาแล้วมักจะแวะมาถ่ายรูปกันเสมอ  เที่ยวชม ศาลาว่าการเมือง (IPOH TOWN HALL)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

วันที่ 5 เก็นติ้งไฮแลนด์ – ร้านค้า OTOP – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังหลวง ISTANA NIGARA – ย่าน DATARAN MERDEKA – จุดถ่ายรูปตึกแฝดปิโตรนัส – โรงงานช็อคโกแลต – ปุตราจาย่า – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางนำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP นำท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า  นำท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช    ชมความงดงามของอาคารต่างๆ
  นำท่านผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  นำท่านเที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่า เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและ ถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA

 • 22.20

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ RJ181

 • 23.20

  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 เตียงบน (กรณีต้องการเตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเรือเฟอร์รี่เดินทางไป - กลับ เกาะลังกาวี
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)

 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิป ท่านละ 800 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 6. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ